Verwelkom de toekomst

We zetten ons vol moed in voor de toekomst van Maastricht, waar vertrouwen, duurzaamheid en een gezamenlijk plezierig leven voor alle bewoners voorop staat.

Manifesto

Wonen in Maastricht

Als M:OED pleiten wij voor slimme, duurzame en toekomstgerichte oplossingen voor huis- vesting in Maastricht. Het tekort aan betaalbare woonruimtes blijft groeien waardoor nieuwe ideeën over wonen broodnodig zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden waar M:OED aan denkt. Het tegengaan van de hoge leegstand van veel panden in de stad, het creëren van woongemeenschappen die geïnspireerd zijn op de hofjes van vroeger en nieuwe woonvormen zoals tiny-houses behoren allemaal tot oplossingen voor de wooncrisis.

Het centrum van Maastricht is door de combinatie van oude en moderne architectuur aantrekkelijk. In deze fusie is helaas weinig ruimte beschikbaar voor betaalbare huisvesting. Wij zijn van mening dat een ander beleid hier balans in moet brengen.

Onze plannen: 

Werken in Maastricht

Met M:OED staan we voor Maastricht als hub voor creativiteit, innovatie, ondernemer- schap en nieuwe ideeën. Een stad die iedereen de mogelijkheid geeft om het maximale uit zijn leven, studie en werk te halen. We zien helaas veel jongeren en young professionals vertrekken na hun afstuderen en weinig mensen naar Maastricht toe komen om hier te werken. We zien ook dat de stad moeite heeft om met haar burgers te praten en naar ze te luisteren. Maastricht kan echter wel de stad van doeners, denkers en pioniers worden zolang zij maar talenten stimuleert en uitdaagt om te blijven en hen zich hier thuis laat voelen. Daarom staan wij voor een gemeente die talentvolle jongeren, young professionals en ondernemers ongeacht opleidingsniveau ondersteunt. Een gemeente die begrijpt dat een open en inclusieve samenleving een essentiële voorwaarde is om de volledige creatieve en culturele potentie van de stad te benutten.

Onze plannen: 

Leven in Maastricht

Kunst en cultuur zijn de essentie van interpersoonlijke communicatie en begrip; ze bevorderen persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming. Cultuur helpt ons het ‘nieuwe’ te begrijpen en heeft het potentieel om bruggen te slaan.

Diversiteit is voor ons de kern van cultuur. Maastricht presenteert zichzelf als ‘culturele’ stad, maar we zien slechts een bepaald soort cultuur. Wij beschouwen cultuur als zoveel meer dan het huidige ‘sjiek en sjoen’. Om van Maastricht een echte creatieve en innovatieve stad te maken, moeten we alle vormen van cultuur in onze stad omarmen en de ‘vrijere en alternatieve’ cultuur die we ook in de stad hebben respecteren. Creativiteit en nieuwe ideeën willen we daarom juist aanmoedigen en ondersteunen. Bij de kunstenaars zelf maar ook bij de hele entourage eromheen.

M:OED pleit daarom voor een stad waar experimenteren met (nieuwe) vormen van kunst hoog op de culturele agenda staat. Het evenwicht tussen de traditionele culturele instellingen en de experimentele kunsten kan wat ons betreft beter. M:OED gelooft dat het culturele aanbod veel diverser wordt wanneer deze twee vormen met elkaar mengen. Men kan dan bijvoorbeeld denken aan op het terrein van een groot evenement een expositie of een dansvoorstelling aanbieden. Verschillende kunstvormen versterken elkaar en vinden zo het gewenste publiek, wat de duurzaamheid van het kunstaanbod in onze stad vergroot.

Onze plannen: 

Democratische vernieuwing in Maastricht

We leven in een stad met een goede universiteit. De Universiteit Maastricht doet veel onderzoek dat bijdraagt aan het oplossen van problemen in onze samenleving. Als M:OED geloven we dat deze kennis meer moet worden benut voor onze stad. Daarom willen we dat de gemeente open staat voor wetenschappelijke oplossingen die de lokale samenleving ten goede komen. Dit betekent dat we samenwerking met de Universiteit Maastricht toejuichen. De gemeente moet het voortouw nemen en de burger betrekken bij het toe- passen van wetenschappelijke oplossingen in Maastricht.

Onze plannen: 

Hier, bij M:OED (Maastricht: Open Eerlijk Democratisch), geven we veel om de privacy van jou en je gegevens! Daarom hebben we goed gekeken naar de privacywetgeving in de EU, waar we gezegend zijn met wetten als ‘het recht om vergeten te worden’, oftewel waar je als burger in het algemeen veel controle hebt over je eigen gegevens.

Hieronder kun je zien welke gegevens we verzamelen, hoe we deze opslaan, met wie wij ze delen en hoe je ons kunt laten weten dat je je gegevens wilt laten verwijderen uit onze administratie.

Als je hier vragen of feedback over hebt, stuur ons dan een bericht naar welkom@stemvoormoed.nl.

Maastricht: Open Eerlijk Democratisch (of feitelijk https://www.stemvoormoed.nl) verzamelt de volgende gegevens in de volgende gevallen:

 1. a) Wanneer je het lidmaatschapsformulier invult: de door jou verstrekte data (zie https://stemvoormoed.nl/en/join/), waarvan de volgende gegevens verplicht zijn:
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Verjaardag
 1. b) Je gedrag op de website, getraceerd door Google Analytics.
 2. c) Je gegevens zoals verstrekt via e-mailcommunicatie of visitekaartjes, met als doel duurzaam contact tussen de organisaties.

  d) Indien je solliciteert voor een positie binnen M:OED (bestuur of fractie):
 • Je CV en de hierin vermelde informatie.
 • Je naam en e-mailadres.

Welke rechtsgrondslag heeft M:OED voor het verzamelen en verwerken van jouw gegevens?

 1. a) Wij gebruiken de verstrekte informatie om je te registreren als lid van M:OED. Deze gegevens zijn nodig om je officieel op te nemen in onze ledenadministratie en om met je te communiceren.
 2. b) We analyseren de door jouw verstrekte gegevens van je surfgedrag met Google Analytics (c) om ons product te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de gebruikersaantallen.
 3. c) Om een structurele communicatie tussen ons en jou als externe organisatie of geïnteresseerde mogelijk te maken.
 4. d) Om je sollicitatie in behandeling te nemen en te beoordelen voor een zo goed mogelijke sollicitatieprocedure.

Worden de gegevens gedeeld met derden?

 1. Onze website draait op WordPress. Door het invullen van het feedback- of aanmeldformulier krijgen wij in de back-end en via e-mail een melding dat je iets hebt ingediend. De gegevens worden indirect gedeeld met WordPress, maar worden niet gedeeld met een andere partij. Enkel het bestuur en onze ontwikkelaar hebben toegang tot deze infrastructuur, die allen een privacy verklaring hebben ondertekend.
 1. b) We analyseren je niet-persoonsgebonden gegevens met Google Analytics. Op die manier worden je gegevens ook gedeeld met Google. Deze gegevens zijn echter niet te herleiden tot jou als privépersoon en het is bovendien afhankelijk van de door jou gekozen instellingen in je webbrowser.
 2. c) Nee, gegevens verkregen via e-mailcontact of visitekaartjes worden niet gedeeld met derden.
 3. d) De verstrekte data zal enkel gedeeld worden met de betreffende selectiecommissie.

Hoe wordt de informatie gebruikt?

 1. a) Als je je zich inschrijft als lid, zullen wij deze gegevens opslaan in onze ledenregistratie, die beveiligd is met een wachtwoord. Deze lijst is enkel toegankelijk voor het bestuur om communicatie met jou mogelijk te maken (zij het via e-mail, brief of telefoon).
 2. b) Enkel voor het doel gegevens te analyseren conform Google’s privacybeleid.
 3. c) Als je contact met ons hebt gehad, slaan we de door jou verstrekte gegevens op in een bijbehorend privé en wachtwoord beveiligd Excel Bestand dat enkel toegankelijk is voor het bestuur van M:OED.
 4. d) De gegevens worden enkel gebruikt om de selectieprocedure zo goed mogelijk te laten verlopen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

 1. a) Uw lidmaatschapsgegevens worden bewaard zolang je lid bent van M:OED. Nadat je jouw lidmaatschap officieel hebt opgezegd, bewaren wij enkel je voornaam, achternaam en e-mailadres om je te kunnen bereiken voor maximaal twee keer per jaar, indien niet anders verzocht.
 2. b) Voor een maximum aantal jaren conform het privacybeleid van Google.
 3. c) Zolang wij contact met je hebben en zolang als het nodig geacht wordt voor het doel van de vereniging.
 4. d) Mocht je de functie niet hebben gekregen, dan verwijderen je gegevens binnen 1 maand na je sollicitatie. Wanneer je de functie hebt gekregen waarvoor je gesolliciteerd hebt, verwijderen we je gegevens 1 maand na beëindiging van je functie. **

Hoe kan ik een klacht indienen of feedback geven over dit privacybeleid?

Simpel! Stuur gewoon een mail naar welkom@stemvoormoed.nl 

Blijf op de hoogte

Door je aan te melden ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens volgens ons privacybeleid.