Lidmaatschap

Persoonlijke informatie
Lidmaatschap

De jaarlijkse contributie voor M:OED bedraagt €12,-.

Machtiging

Hierbij verklaar ik lid te worden bij ‘Maastricht: Open Eerlijk Democratisch’ tot opzegging. Ik geef toestemming ‘Maastricht: Open Eerlijk Democratisch’ het jaarlijkse bedrag aan contributie af te schrijven van mijn bankaccount naar het bankaccount van M:OED (IBAN: XXX), totdat ik mijn lidmaatschap opzeg.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Het opzeggen van het lidmaatschap dient 4 weken van te voren te worden aangegeven. Het opzeggen dient te gebeuren door middel van geschreven mededeling (brief of email). Indien niet tijdig is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch voor 1 jaar verlengd.