Lidmaatschap

Als je ervoor openstaat, zouden we het leuk vinden om je te ontmoeten. We zijn erg benieuwd naar je ideeën over de stad en je overwegingen om je bij ons aan te sluiten. Mocht je dat willen, bel dan naar bestuursvoorzitter Jim Allen (+31 6 511 077 35) om een afspraak te maken met een van onze leden. Los daarvan kan je de gegevens al direct hier invullen. Vul je gegevens zorgvuldig in. Alle gegevens in dit formulier worden veilig opgeslagen en zijn enkel toegankelijk voor personen bevoegd door de ALV.

Velden met * moeten worden ingevuld.

Vul je liever een formulier in om je bij ons als lid in te schrijven? Download het formulier en stuur het nadat je het hebt ingevuld naar welkom@stemvoormoed.nl of geef het aan iemand van het bestuur.

Persoonlijke informatie

De minimumleeftijd voor lidmaatschap is 14 jaar. Indien je nog geen 18 jaar bent, dan hebben we schriftelijke toestemming nodig van je ouder of wettelijke voogd.

Je ontvangt een bevestiging van je registratie en overige belangrijke informatie per e-mail.

Jaarlijks lidmaatschap

Wij stellen ons lidmaatschap vast op een minimum bedrag van €12 per kalenderjaar. We hebben hiervoor gekozen, omdat we willen dat geld het laatste is wat ons in de weg staat om lid te worden. Toch zijn we sterk afhankelijk van inkomsten uit lidmaatschapsbijdragen en zouden we het op prijs stellen als iedereen zijn lidmaatschapsbedrag kiest op basis van zijn of haar persoonlijke financiële situatie. Ter vergelijking: de gemiddelde jaarlijkse contributie van de grootste Nederlandse politieke partijen is €42.

Het lidmaatschap van M:OED is onverenigbaar met:

  • lidmaatschap van een andere politieke partij waarvan de waarden in strijd zijn met de waarden van M:OED
  • lidmaatschap van een andere partij die deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen van Maastricht.

Authorisatie

Ik verklaar hierbij dat ik lid ben van 'Maastricht: Open Eerlijk Democratisch' tot opzegging. Ik machtig 'Maastricht:Open Eerlijk Democratisch' om de door mij gekozen jaarlijkse contributie af te schrijven van mijn rekening op de bankrekening van Maastricht: Open Eerlijk Democratisch (IBAN: NL17 INGB 0008 2522 80) tot ik mijn lidmaatschap beëindig of een aangepaste lidmaatschapsbijdrage van minimaal 12 Euro doorgeef.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van lidmaatschap is mogelijk binnen 4 weken na kennisgeving. Opzegging dient plaats te vinden door middel van een schriftelijke mededeling (brief of e-mail). Zonder tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met een jaar.

Maastricht: Open Eerlijk Democratisch gebruikt de in dit registratieformulier verzamelde gegevens uitsluitend voor interne doeleinden van de politieke partij. Dit gebeurt in overeenstemming met de Nederlandse wet (AVG). Wij zorgen ervoor dat de verwerking van uw gegevens plaatsvindt in overeenstemming met zowel de nationale als Europese wetgeving (GDPR).

Blijf op de hoogte

Door je aan te melden ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens volgens ons privacybeleid.