Zorg voor elkaar

Door Bestuur op 10-03-2022

Daar is M:OED voor nodig, want het is niet altijd makkelijk. De geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld heeft te kampen met lange wachttijden voor mensen met complexe problematiek. Sinds de invoering van de marktwerking is er ruimte gecreëerd voor nieuwe zorgaanbieders om zogenaamd op termijn de kosten te drukken. We zitten nu in Zuid-Limburg met een enorme hoeveelheid zorgaanbieders. Maar dat heeft er niet toe geleid dat mensen met ernstige problematiek eerder aan de beurt kwamen voor behandeling, integendeel. Mede daardoor vragen we té veel van en bieden we te weinig aan mensen die zorg ontberen.
En dan geldt dat je meer hebt aan een goede buur, dan een verre vriend. Maar dan moet die goede buur wel ondersteund en gefaciliteerd worden. Hierin is ook aandacht nodig voor de ongelijke zorgverdeling. We zien namelijk nog steeds vaak dat vrouwen mantelzorgers zijn en onbetaalde arbeid leveren. We willen ervoor zorgen dat er een gelijkere verdeling komt en dat het mannen makkelijker wordt gemaakt ook zorgtaken op zich te nemen.
Er zijn ook grote stappen te zetten als het gaat om kennis en vaardigheden voor specifieke groepen zoals LHBTI+ of neurodivergente mensen. Wij geloven erin dat wij samen deze belemmeringen kunnen overwinnen. Zodat iedereen de juiste zorg en aandacht krijgt.

Blijf op de hoogte

Door je aan te melden ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens volgens ons privacybeleid.